ระวัง!! พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต

โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของไต ซึ่งโดยปกติแล้วไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ แต่เมื่อความสามารถในการทำงานของไตลดลง ร่างกายก็จะยังคงเก็บของเสียเหล่านั้นเอาไว้ทำให้เกิดอาการคั่งจนเป็นพิษต่อร่างกาย นำไปสู่ความผิดปกติและอาการต่าง ๆ ของโรคไตตามมา อันได้แก่ โรคไตวายฉับพลัน, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคไตอักเสบ, โรคถุงน้ำที่ไต และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

อาการเบื้องต้นของโรคไต จะสังเกตได้จากอาการปัสสาวะผิดปกติ ได้แก่ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ ปัสสาวะสะดุด ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ปัสสาวะเป็นเลือด หรือในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการบวมตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างเช่น รอบดวงตา ใบหน้า เท้า มีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูก ปวดข้อ รวมถึงอาจมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงเข้ามาร่วมด้วย

 
พฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสต่อการเกิดโรคไต
-รับประทานอาหารรสจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดอย่างเดียว แต่รวมถึงอาหารที่มันเจ็ด เผ็ดจัด และหวานจัดด้วยเนื่องจากจะทำให้ไตทำงานหนัก
-ดื่มน้ำในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการดื่มน้ำน้อยจะทำให้เป็นโรคไตอย่างเดียว แต่การดื่มน้ำในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนักเกินไปได้
-ทำงานหนักและความเครียด ทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบการทำงานภายในได้ไม่เต็มที่และไม่เพียงพอ ทำให้ไตซึ่งเป็นระบบกำจัดของเสียในร่างกายไม่ได้รับการซ่อมแซมส่งผลให้เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว
-รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวหรืออาหารสำเร็จรูป เนื่องจากทำให้ไตทำงานหนัก
 
ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกล ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องโรคไต
-งดเว้นการใช้ยาเกินขนาด หรือยาที่มีสารพิษตกค้างซึ่งทำให้ไตต้องทำงานหนักกว่าปกติ
-ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ
-ตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดที่ไตถูกทำลาย
-รักษาความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ไห้ติดเชื้อ และไม่ควรใช้ยาขับปัสสาวะหากไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
-ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยขับสารพิษออกทางเหงื่อ
-ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี


โรคไต เมื่อเป็นแล้วนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย รวมถึงต้องใช้เวลาในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญก็คือการดูแลตัวเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคไต รวมถึงสังเกตอาการของโรคและความผิดปกติเบื้องต้นเพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที